In Februari 2021 zijn Karlijn Benthem en Sara Scholten gestart met de Educatiemaakplaats. Deze werkplaats is een plek waar de komende vier jaar educatie wordt gemaakt. We houden je op deze pagina graga op de hooget van de ontwikkelingen.

Educatiemaakplaats K&C

- Doet
08.03.21

De Educatie MAAK Plaats is zowel een platform voor het bevorderen van deskundigheid als een MAAK–Plaats. We bundelen inspiratie en kennis over MAAK en cultuur onderwijs en plaatsten dat meteen terug in concrete projecten die zowel binnen als buitenschool plaats kunnen vinden. Dit doen we samen met K&C waar deze plek zijn bodem vind.

In de MAAK-Plaats onderzoeken we hoe leren vanuit een creatief proces werkt en wat daar voor nodig is. Denk aan vragen zoals:

Wat heb je afgeleerd wat je graag had willen houden? 
Wat heb je nodig om een actief lerend mens te zijn?
Hoe ziet de ruimte eruit waarin je het liefst leert? 


We onderzoeken ook ons eigen vak en wat het betekent om het autonoom in het werkveld te bewegen.

Welke plek moet de  educatiemaker ten opzichte van het onderwijs innemen?
Hoe gaat een educatiemaker te werk?


De kracht van de Educatie MAAK plaats is dat we autonoom kunnen ontwerpen zonder een inhoudelijke of praktische verplichting, wij denken als kunstenaars over onderwijs.
Zeker in het Noorden van Nederland is hier nood aan omdat we op allerlei manieren in scenario’s leven die nog niet eerder speelden (aardbevingsproblematiek, klimaatverandering, corona).
Hoe verhouden we ons als mens tot de veranderende wereld om ons heen.
Het onderwijssysteem kan moeilijk flexibel meebewegen omdat het daarvoor te solide is. Projectonderwijs en artistieke interventies kunnen daar goed aan bijdragen.
We ontwikkelen projecten om toekomstvragen te kunnen stellen en te beantwoorden. We doen dit vanuit verschillende locaties.
We gebruiken van de ruimtes die leeg staan en komen naar scholen en artistieke vrijplaatsen om aan te sluiten bij dat wat er al gebeurt.
Ons doel is vorm te geven aan ontwikkeling in tijden waarin we zelf de grootste vormgever zijn van onze eigen toekomst.

 

 

Het Eiland

TOU_20_interviews_Sara_MKidV 8
De Eerste Plek waar we neerstreken was Het Eiland van Groningen. 
Hierover later meer….

Anderen bekeken ook