In Februari 2021 zijn Karlijn Benthem en Sara Scholten gestart met de Educatiemaakplaats. Deze werkplaats is een plek waar de komende vier jaar educatie wordt gemaakt. We houden je op deze pagina graga op de hooget van de ontwikkelingen.

Educatiemaakplaats K&C

- Doet
08.03.21

De Educatie MAAK Plaats is een initiatief voor talentontwikkeling van educatiemakers (in het Noorden). We bundelen inspiratie en kennis over MAAK en cultuur onderwijs en plaatsten dat meteen terug in concrete projecten die zowel binnen als buitenschool plaats kunnen vinden. Dit doen we samen met K&C binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.


In de MAAK-Plaats onderzoeken we hoe leren vanuit een creatief proces werkt en wat daar voor nodig is. We onderzoeken ook ons eigen vak en wat het betekent om naast in opdracht ook autonoom en initiërend in het culturele werkveld te bewegen.

Maar het belangrijkste: we maken ruimte voor talentontwikkeling van (jonge) educatiemakers. De meeste kunstvak(docent) opleidingen zijn in transitie naar een veel bredere opleiding richting kunstdocent. De ontwikkeling van het veld loopt daarop vooruit en heeft nood aan mensen die educatie kunnen maken in een heel breed spectrum.

Welke plek kan de  educatiemaker ten opzichte van het onderwijs en culturele instellingen innemen? Hoe gaat een educatiemaker te werk?

De kracht van de Educatie MAAK plaats is dat we autonoom kunnen ontwerpen zonder een inhoudelijke of praktische verplichting, wij denken als kunstenaars over onderwijs. Zeker in het Noorden van Nederland is hier nood aan omdat we op allerlei manieren in scenario’s leven die nog niet eerder speelden (aardbevingsproblematiek, klimaatverandering, corona). Hoe verhouden we ons als mens tot de veranderende wereld om ons heen. Het onderwijssysteem kan moeilijk flexibel meebewegen omdat het daarvoor te solide is. Wij denken dat projectonderwijs en artistieke interventies kunnen daar aan bijdragen. We ontwikkelen projecten om toekomstvragen te kunnen stellen en te beantwoorden. We doen dit vanuit verschillende locaties. We maken gebruik van ‘ruimtes die leeg staan’ en komen naar scholen en artistieke vrijplaatsen om aan te sluiten bij dat wat er al gebeurt. Ons doel is vorm te geven aan ontwikkeling in tijden waarin we zelf de grootste vormgever zijn van onze eigen toekomst.

 

 
TOU_20_interviews_Sara_MKidV 8
Ben jij een jonge educatiemaker? Wil je meer weten? Laat ons graag weten!

info@gebied-b.nl

Anderen bekeken ook