Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

- Doet
Geschreven door Hans
09.02.21

Anouk is aan de Hogeschool voor de kunsten Amsterdam verbonden aan de theaterdocent opleiding, zowel de voltijd als verkort. Op deze beide opleidingen studeren studenten om docerend theatermaker te worden en – zoals wij pleiten – voor het beroep ‘educatiemakers’.

Binnen de opleiding vervult Anouk een cruciale rol in het maken van curriculum en aansluiting met het werkveld. Ze introduceerde in 2016 het vak ‘creatorschap’: een vak dat rust op de 4 pijlers: wereld/praktijk – artisticiteit – organisatie – communicatie’, die onderling allemaal verbonden zijn en samenhangen. Het leren maken van vertaalslagen met verschillende partijen in de praktijk, en tussen deze 4 pijlers is misschien wel het grootste algemene leerdoel.

Theaterdocent verkort is een tweejarige deeltijdopleiding tot docerend theatermaker, voor zelfstandige theatermakers-docenten wiens doel het is om andere mensen te inspireren en in beweging te brengen.
Nu staat ook de opleiding theaterdocent voor een grote uitdaging; het vormgeven van onderwijs ten tijde van de Corona -maatregelen. En groter nog; studenten opleiden voor een werkveld dat onzeker is en zich opnieuw moet uitvinden. Voor het eindejaars-lesblok voor de studenten van ‘Theaterdocent verkort’ heeft Anouk het ‘Grote vragen festival’ bedacht. In dit festival worden resultaten uit het 1,5 laboratorium vertoond. In dit laboratorium hebben studenten en ook docenten gewerkt aan nieuwe vormen die in onze huidige wereld uitgevoerd kunnen worden. Het laboratorium krijgt vorm in de Tolhuistuin in Amsterdam. Studenten hebben de vrijheid om hun project samen of alleen vorm te geven.  Rekening te houden met de situatie waar studenten zich in bevinden en – bijvoorbeeld –  wel of niet kunnen reizen.
Alle projecten krijgen feedback en reflectie van het docententeam, net naar gelang wie er het meest passende expertise heeft. Het laboratorium biedt ruimte voor onderzoek naar deze tijd en naar nieuwe (theater) vormen die deze tijd vraagt. Er worden tussentijdse proeven en testen gedaan, zoals wij met Gebied-B in de praktijk altijd doen.

Laboratorium is afgeleid van het latijnse Labor, dat werk betekent, oftewel een werkplaats. Deze 1,5 werkplaats biedt ruimte voor de onzekerheid en vragen die nu relevant zijn en juist in een onderwijsomgeving het beste passen omdat er ook ruimte is om die te nemen.

Net als in een wetenschappelijk laboratorium waarborgen we de veiligheid. Gebied-B heeft ervaring met het werken in en met de realiteit en hebben daar veel van geleerd als het gaat om stappen die je moet zetten om studenten veilig te laten leren. We vergelijken het wel een smet leren autorijden; je moet het leren in het echte verkeer maar er heeft wel iemand een rempedaal naast je. Geen gas, dat moet je zelf geven.

De analyses en uitkomsten worden gedeeld op het grote vragen festival. Dit zijn geen affe producten, maar ontdekkingen waar het werkveld naar kan komen kijken en hun lering uit kan trekken. Er wordt door iedereen student iets afgemaakt, ook al blijven dat misschien meer vragen dan antwoorden.

Omdat wij verbindingen maken en graag gebruike maken van dat wat er al is heeft Anouk aan het openluchttheater Caprera in Bloemendaal gevraagd of daar het Grote vragen festival plaats mag vinden. Met succes, waar normaal grote namen als De Dijk, Wende en de drie J’s staan mogen nu de studenten hun uitkomsten presenteren.

In de openlucht, op een plek die anders leeg zou staan omdat ze niet mogen programmeren. Win -win.
Info over de opleiding
Tolhuistuin
Caprera

Anderen bekeken ook